Адастра България се премества!

Адастра България се премества!

Mar 08, 2013

Уважаеми клиенти, партньори,  приятели,
Бихме желали да ви информираме, че след пет години на адрес  ул.Панайот Волов 29, офисът на Адастра България в София ще бъде преместен.

 

Адастра България се премества!
 

Adastra Bulgaria is moving!

Dear customers, partners, friends,

After five years at 29 Panayot Volov street Adastra Bulgaria office will move to a new location.

We kindly advice you that our new address in Sofia effective March 11th 2013 will be:

Adastra Bulgaria Ltd

1407 Sofia, 38B Cherni vrah Blvd.

Tel: (+359) 2 960 00 30

Fax: (+359) 2 960 00 31

Please, use this address for mailing and also forward it to your billing / sales department.

Адастра България се премества!

Уважаеми клиенти, партньори, приятели,

Бихме желали да ви информираме, че след пет години на адрес ул.Панайот Волов 29, офисът на Адастра България в София ще бъде преместен.

Считано от 11 Март 2013,
новият ни адрес в София ще бъде :

Адастра България ЕООД

София 1407, бул. Черни връх, 38Б

Тел: (+359) 2 960 00 30
Факс:(+359) 2 960 00 31

Най-учтиво ви молим да използвате този адрес за всякаква кореспонденция, и по възможност да го препратите на вашия финансов/търговски отдел и всички заинтересовани лица.