Информационни брошури

Адастра решения за адресиране на регулаторните изисквания

Адастра решения за отговаряне на множеството регулаторни изисквания за най-висока възвращаемост на инвестициите и скалируемост

Download

Адастра решения за застрахователния бизнес

Адастра решения за застрахователните компании в областта на информационния мениджмънт и бизнес консултирането

Download

Адастра управление на измамите

Адастра модулно решение за управление на измамите (разкриване, мониторинг и превенция)

Download

Адастра оценка на складове за данни

Представяне на VisionDW.360TM методологията на Адастра за оценка на складове за данни (Data Warehouse).

Download

Адастра управление на ключовите данни (Master Data Management)

Информационнa брошурa: Адастра решения и услуги за управление на ключовите данни (Master Data Management)

Download

Адастра бизнес анализи

Информационна брошура: Адастра решения и услуги за бизнес анализи (Business Intelligence)

Download

Адастра управление на данните на корпоративно ниво

Информационна брошура: Адастра решения и услуги за управление на данните на корпоративно ниво (Data Governance)

Download

Адастра управление на качеството на данните

Информационна брошура: Адастра решения и услуги за управление на качеството на данните (Data Quality)

Download

Адастра корпоративен профил

Адастра корпоративен профил

Download

АДАСТРА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСKA ЗА ЛИКВИДНОСТТА

Адастра решения за управления на риска за ликвидността, съгласно Базел III (финансови услуги)

Download