Adastra Bulgaria is moving!

Adastra Bulgaria is moving!

Mar 08, 2013

Dear customers, partners, friends,
After five years at 29 Panayot Volov street Adastra Bulgaria office will move to a new location.

 

Adastra Bulgaria is moving!
 

Adastra Bulgaria is moving!

Dear customers, partners, friends,

After five years at 29 Panayot Volov street Adastra Bulgaria office will move to a new location.

We kindly advice you that our new address in Sofia effective March 11th 2013 will be:

Adastra Bulgaria Ltd

1407 Sofia, 38B Cherni vrah Blvd.

Tel: (+359) 2 960 00 30

Fax: (+359) 2 960 00 31

Please, use this address for mailing and also forward it to your billing / sales department.

Адастра България се премества!

Уважаеми клиенти, партньори, приятели,

Бихме желали да ви информираме, че след пет години на адрес ул.Панайот Волов 29, офисът на Адастра България в София ще бъде преместен.

Считано от 11 Март 2013,
новият ни адрес в София ще бъде :

Адастра България ЕООД

София 1407, бул. Черни връх, 38Б

Тел: (+359) 2 960 00 30
Факс:(+359) 2 960 00 31

Най-учтиво ви молим да използвате този адрес за всякаква кореспонденция, и по възможност да го препратите на вашия финансов/търговски отдел и всички заинтересовани лица.