Осигуряване на качеството

Осигуряване на качеството в Адастра

Осигуряването на качеството е решаващ компонент от всеки успешен проект за информационен мениджмънт. Благодарение на богатия си опит в областта, Адастра е разработила рационална методология, QA.360™, съдържаща тестoва стратегия, дефиниране на тестови случаи, критерии за приемане, както и документация за всяка фаза от процеса на разработка на скриптове за тестване. Консултантите на Адастра имат изключителен опит в реализация на процесите по осигуряване на качеството, което намалява разходите и допринася за повишаване качеството на системите. Осигуряването на качеството се извършва по време на разработката на всеки проект, който реализираме, чрез анализ на резултатите след края на всяка една фаза и съгласуване с изискванията на бизнеса (напр. моделиране на данните). Друг вариант е да се извърши осигуряване на качеството като самостоятелен проект, който има за цел да провери и определи успехът на вътрешна разработка или разработено от друга компания решение.

КАКВО ПРАВИ АДАСТРА ВОДЕЩА КОМПАНИЯ В ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО?

 • Непрекъснато подобряване на качество

  • Изследване на текущите дефекти и изработване на анализ, проследяващ причините и предотватяващ появата на бъдещи подобни дефекти.
 • Качеството на данните е неделима част от всички процеси

  • Разбирането и управлението на качеството на данните е в основата на предлаганите от нас услуги. Процесите по осигуряване на качеството, които Адастра предлага, комбинират ефективно профилиране на данните (data profiling) с дискусии на тема качество на данните, като в следствие на това подобряват значително качеството на тестовия процес.

Тестването на данните включва:

 • Функционално тестване;
 • Интегрирано тестване;
 • Регресивно тестване;
 • Тестване за системно интегриране;
 • Тестване на зареждане на данните;
 • Тестване на производителността;
 • Потребителско тестване - User Acceptance Testing;
 • Тестване „Черна кутия”;
 • Тестване „Бяла кутия”;
 • Тест стратегия;
 • Тест план;
 • Тест случаи;
 • Проследяване на дефекти;
 • Анализ на причините за дефекти.

Предложение

Свържете се днес с нас, за да откриете как да станете част от еволюцията на информационния мениджмънт