Управление на ключови данни

Управление на ключови данни (MDM)

Oбщ преглед

За да бъде конкурентноспособна, всяка съвременна организация се нуждае от информация, която да е не само достъпна и удобна за ползване, но също така акуратна и пълна. Информацията е ключова за реализиране на бизнес модел ориентиран към клиента при компании, развиващи дейността си в сферата на услугите. Например, продуктовото управление в точния момент (just-in-time) не може да функционира без ключови данни (master data) за описание на продукта, наличност, местонахождение или транспортен капацитет.

Налагането на надеждна стратегия за управление на ключовите данни (Master data management) гарантира единна, достъпна и актуализирана версия на истината (т.н. златен запис) и спомага за висока ефективност на процесите, спазване на регулаторните изисквания и намаляване на разходите.

Предизвикателството, което данните отправят

 • Бизнес операциите страдат от несъгласувани и некоректни данни, които се извличат незадоволително бавно;
 • Излишните анализи и повтарящите се несъгласувани данни се дължат на липсата на надеждно хранилище на информация;
 • Липсата на споделяне и сравнение на данните между различните системи води до загуби на бизнес възможности;
 • Обновяването на дадена система изисква много ресурси и не може да бъде лесно постигнато за цялата организация.

УСЛУГИТЕ, КОИТО АДАСТРА ПРЕДЛАГА

Адастра помага на компании, опериращи на силно конкурентни пазари да постигнат своите цели и адресират бизнес-предизвикателства си, прилагайки нашите решения и услуги за управление на Ключови Данни (Master Data Management). Адастра успешно е внедрила MDM в голям брой индустрии: банкова сфера, застраховане, телекомуникации и всички останали индустрии, боравещи с големи обеми от данни, разпилени в различните отдели.

ПОДОБНИ ОБЛАСТИ ОТ УСЛУГИ:

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Откриване и осведоменост:
  - Оценяване на качеството на данните;
  - MDM преглед на програмата;
  - MDM оценка на бизнес стойността;
  - MDM работни срещи с участниците в проекта.
 • Планиране и определяне на програма:
  - MDM стратегия и програмно дефиниране;
  - MDM изграждане на методология;
  - MDM архитектура на решението;
  - MDM избор на технология;
 • - MDM план за импленетиране;
  - Управление на данните (Data Governance).
 • Имплементиране:
  - MDM импленетиране на решението;
  - MDM техническо обучение и трансфер на знания;
  - MDM работни срещи/обучение.

Предложение

За тези, на които предстои проект за управление на ключовите данни (MDM) или търсят оптимизация на подхода си към MDM, Adastra предлага допълнителна двудневна MDM консултация

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

За повече информация какво Адастра прави в сферата на управление на ключовите данни, можете да свалите нашия бюлетин.