Складиране на данни

Решения и услуги за складиране на данни (Data Warehousing)

Индустриалните лидери разбират стойността на акуратната и навременна информация и инвестират в решения за складиране на данните (Data Warehousing). Проектиране на склад за данни, който да посрещне постоянно еволюиращите нужди на компанията ви, е критично за бизнеса.

Повече от 10 години, Адастра предлага широк набор от услуги и решения, които посрещат нуждите за складиране на данни на организации от различни отрасли. Услугите включват разработване на складове за данни, имплементиране на конкретни фази от проекти, които са строго специализирани и изискват висока експертиза, както и допълване на текущия Ви екип в рамките на проекта. Услугите включват:

  • Оценка на склад от данни: по методологията на Адастра - VisionDW.360™ - разработвана повече от десетилетие на базата на множество проекти, ние ви осигуряваме ясна представа на текущото състояние на инфрастуктурата и процесите във вашия информацонен мениджмънт, както и детайлен план как да постигнете целите си;
  • Информационна архитектура и планиране: осигурява съгласуване на вашите текущи и бъдещи проекти със стратегията на компанията ви;
  • Интегриране на данните: интегриране на данни от различни източници или обновяване на вашите данни в съответствие с последните версии на водещите на пазара софтуерни продукти;
  • Проектиране, разработка и управление на вашия проект за складиране на данни;
  • Изграждане на системи за прогнозно моделиране и анализ на данни (Data Mining);
  • Пълен набор от услуги в сферата на информационния мениджмънт.

Предложение

Свържете се днес с нас, за да уговорите оценка на съществуващите складове за данни и откриете как може да станете част от еволюцията на информационния мениджмънт.

информационен БЮЛЕТИН

Придвижете проекта си напред с Адастра оценка на съществуващите складове за данни.