Качество на данните

По-добри данни за информирано взимане на решения

Предлаганите от Адастра решения и услуги в областта на качеството на данните, предоставят на организациите надеждни данни и средства за поддържането им. Вашите данни ще бъдат по-чисти, по-прецизни, по-достоверни и по-достъпни. Предизвикателствата пред качеството на данните ще бъдат лесно идентифицирани и ефективно преодоляни. Подобрете качеството на данните във вашата организация с решенията на Адастра.

Бизнес предизвикателства

Поради значимостта на информационните активи, вашата организация е инвестирала значително в системите си за информационен мениджмънт. Лошото качество на данните компрометира информацията, която системите предоставят. Адастра притежава инструментите и опита да подобри качеството на вашите текущи данни и процесите, които го управляват, предоствяйки достъпността, прецизността и увереността, които конкурентоспособността изисква.

Услугите на Адастра

Адстра е наложила водещи практики в осигуряването на качеството на данните, управлението на ключовите бизнес данни (Master Data Management) и управлението на данни на корпоративно ниво (Data Governance). Екипът на компанията ни, състоящ се от над 50 експерти в областта, е изградил реномето на Адастра на пазарен лидер, с успешно реализирани повече от 40 проекта във водещи международни компании от секторите телекомуникации, комунални услуги, застрахователни и финансови услуги. Влагайки нашите доказани методологии и задълбочени познания, ние проектираме и осъществяваме решения от различен характер и степен на сложност.

Подобни области от услуги:

Свързани събития:

Включени услуги

 • Проучване

  • DQ одит
  • Оценка на DQ програми
  • Оценка на бизнес стойността на качеството на данните
  • Работни срещи относно качество на данните
 • Планиране и разработка на програми

  • Дефиниране на корпоративна стратегия за качеството на данните
  • План за реализиране на DQ проекта по фази
  • Изграждане на методология за качеството на данните
  • Избор на инструменти за управление на Ключови Данни (Master Data Management) и качество на данните
 • Реализация

  • Осъществяване на стратегията
  • Премахване на повторения и почистване на данните
  • Оценка и отчет за качество на данните
  • Защитна стена за качеството на данните (DQ Firewall)
  • Внедряване на инструменти
  • Обучение и трансфер на знания