Бизнес анализи

Бизнес анализи (Business Intelligence)

Услугите, които Адастра предлага в областта на бизнес анализите (Business Intelligence), са насочени към подпомагане на по-ефективното взимане на бизнес решения, базирани на достоверни данни.

Открийте нови възможности за приходи, увеличете ефективността, управлявайте риска и портфолиото си от услуги. Задавайте въпроси и получете отговорите бързо и във формат подходящ за нуждите ви –от уеб-базирани портали до приложения за управленски информационни табла. Обединете хората и ресурсите си около ключовите бизнес цели на компанията и управлявайте резултатите на корпоративно, над-функционално ниво. Въоръжете фронт-офиса с приложения, които работят в реално време и подпомагат вземане на решения, на базата на цялата налична информация.

Адастра осигурява бързо значителна възвръщаемост на инвестициите, използвайки мулти-индустриалния си опит, както и приспособени, специфични за бизнес вертикалата показатели за ефективност. Адастра има опит в управлението на интегрирани решения за бизнес анализи (Business Intelligence) през периода на целия им жизнен цикъл, както и в предоставянето на експертно консултиране за реализиране на специфични фази от проекта.

Открийте стойността на данните си: ако бъдат структурирани и подредени, те могат да ви предоставят задълбочени и проникновени анализи във всеки аспект от вашия бизнес. След което трансформирайте тези анализи в действие: вземайте по-добри решения, по-бързо от всякога и вашата компания ще функционира по-ефективно от конкурентите.

 

 

Опитът на Адастра се простира от управление на интегрирани решения за бизнес анализи (Business Intelligence) през периода на целия им жизнен цикъл, до предлагане на експертни консултации за специфични фази от проекта. Предлаганите от нас решения бързо и успешно възвръщат инвестицията на клиентите в сферата на финансовите услуги, телекомуникациите, търговията, администрациите, здравните услуги, образованието, производството, обществените услуги и други институции и компании, работещи с големи обеми от данни. Благодарение на задълбоченото си разбиране на бизнес процесите и специфичните индустриални показатели, Адастра доставя надеждно и бързо необходимите ефективни решения.

Предложение

Свържете се днес с нас, за да откриете как да станете част от еволюцията на информационния мениджмънт.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

За повече информация какво Адастра прави в сферата на бизнес анализите, може да изтеглите информационната ни брошура.