Комунални услуги

Информационен Мениджмънт в областта на комуналните услуги, енергетиката, минното дело и природните ресурси

Компаниите, предоставящи комунални услуги, оперират в среда на засилен регулаторен натиск и налагане на по-конкурентен, пазарно-ориентиран бизнес модел. Те имат увеличаващи се изисквания към информационни си системи, за да предоставят точна и навременна информация за голямо разнообразие от системи и метрики: захранване, снабдяване, свързване, инфраструктура, прогнози за приходите, предходна производителност, клиенти, конкуренти и други. Тази информация е необходима за разработването на стратегии, анализ на представянето и ефективно управление на ежедневните операции.
Инвестицията в надеждни процеси и инфраструктура за Информационен Мениджмънт е важна стъпка по пътя към интегрирана информационна среда на корпоративно ниво, която да оптимизира дългосрочните разходи и да донесе значителна възвръщаемост на инвестициите.

Предизвикателство, по отношение на качеството на данните, представлява съгласуването на данните от системите за отчитане на предоставените услуги с тези от системите за фактуриране, изготвянето на управленски отчети с висока достоверност, както и спазването на регулаторните изисквания за управление на данните и отчитане на доставките, разходите и безопасността. Високото качеството на данните в сектора на комунални услуги означава висока удовлетвореност на клиентите, по-добра бизнес осведоменост, по-успешно адресиране на нуждите на потребителя и допринася за по-ефективен и печеливш бизнес.

Решения за информационен мениджмънт:

 • Управление на активите и поддръжката;
 • Спазване на регулаторните изисквания за управлението на данните и отчитане на доставките, разходите и безопасността;
 • Следене и предсказващи анализи за снабдяването и ценообразуването;
 • Създаване на приложения за генериране на отчети и анализи за полеви служители;
 • Проследяване и управление на фактурирането.

Общи решения:

 • Избор на приложения и технологии;
 • Оценяване на складове от данни (Data Warehouse);
 • Управление на качеството на данните (Data Quality);
 • Консултиране в областта на управлението на данните (Data Governance);
 • Услуги, свързани с управлението на ключовите бизнес данни (Master Data Management);
 • Интеграция на данните;
 • Бизнес анализи (Business Intelligence) и отчети, информационни табла (dashboards), ключови показатели за ефективност (KPIs), и мобилни бизнес анализи (Mobile Business Intelligence).

Свързани събития:

Свържете се с нас

Вижте какво прави Адастра за водещи организации в областта на комуналните услуги, енергетиката, минното дело и природните ресурси и какво можем да направим за Вас.

ПРОЧЕТЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

Детайлиран поглед върху важността от цялостен Информационен Мениджмънт подход в областта на комуналните услуги и енергетиката.