Телекомуникации

Телекомуникационни решения и услуги на Адастра

Телекомуникационната индустрия еволюира повече от всеки друг пазарен сектор през последните десет години. Тази еволюция носи не само много ползи за телекомуникационните оператори и техните клиенти, но също така и много проблеми за разрешаване. Промяната на бизнес модела на телекомуникационните компании към клиентно-ориентиран, поражда повече от всякога нужда за надеждна и качествена информация за клиентите. Най-голямото предизвикателство за телекомуникационния бизнес е реализацията на единно клиентско обслужване (т.е. консолидиране на информацията за характеристиките, продуктите, поведението и т.н. на клиентите), за да се създаде пълен 360-градусов профил на клиента.

Предвид все по-конкурентния пазар на телекомуникации, доставчиците на услуги трябва да използват всички свои предимства, за да поддържат ефективни и печеливши взаимоотношения с настоящите си абонати, както и да печелят нови клиенти. В тази среда поддържането на ефективни процеси, осигуряващи качество на данните във всеки аспект на бизнеса, е от решаващо значение, особено там, където предлаганите услуги се променят в следствие на бързи технологични подобрения, а лоялността на клиентите е непостоянна. Процесът на консолидация в сектора и предлагането на пакетни услуги, включително ТВ и домашен интернет, поставят нови изисквания за качеството и управлението на ключовите данни (Master Data Management), за целите на единно клиентско обслужване и реализиране на бизнес модел ориентиран към клиента.

Бизнес динамиката, както и ефектът на бързото разрастване на бизнеса и портфолиото от услуги, са причина управлението на информацията често да се реализира на ниво бизнес звено, вместо на стратегическо корпоративно ниво. Ето защо проблем често са неконсистентните ключови данни в клиентските системи. Също така неточностите при въвеждането на клиентски данни, включително идентификационни номера, имена и адреси, водят до грешни или непълни данни в транзакционните системи, до дублиране на данните, проблеми с интегрираността и др. „Лошите“ данни често водят до компрометирано съгласуване на данните от приложенията за отчитане на услугите с тези от системите за фактуриране, до неточни управленски справки, разминаващи се с данните от оперативните системи, както и до претоварване на бек офиса със задачи за преработка на данни и отчети. Това може да се отрази и на ефективността на маркетинг инициативите на компаниите поради компрометирани модели за управление на жизнения цикъл на клиентите и некоректно адресирани маркетинг кампании за увеличаване на продажбите от съществуващи клиенти.

Високото качеството на данните в индустрията Телекомуникации означава висока удовлетвореност на клиентите, по-добра бизнес осведоменост, по-успешно адресиране на нуждите на потребителя и допринася за по-ефективен и печеливш бизнес.

Телекомуникационните решения на Адастра включват:

 • Клиентно-ориентирани решения;
 • Складове от данни (Data Warehouse) с пълната информация за клиентите;
 • Управление на качеството на данните (Data Quality);
 • Управление на ключовите бизнес данни (Master Data Management);
 • Управление на данните на корпоративно ниво (Data Governence);
 • Клиентно-ориентирани модули данни (Data Marts);
 • Решения за оценка и анализ на рентабилността на клиентите;
 • Приложения за идентификация на клиентите;
 • Приложения за интегриране на клиентските данни;
 • Клиентски програми за лоялност;
 • Модели за идентифициране на риск от текучество на клиенти;
 • Маркетинг автоматизация;
 • Стратегии за увеличаване на продажбите от съществуващи клиенти;
 • Системи за откриване на измами.

Други решения:

 • Ключови бази данни (продукти, мрежови компонент и т.н.);
 • Складове от данни в реално време (Data Warehousing);
 • Билинг решения;
 • Системи за оценка (Scoring and Rule-Based Engines).

Свързани събития:

Свържете се с нас

Разберете какво прави Адастра за водещи организации в областта на телекомуникациите и как можем ние да Ви помогнем.