Търговия

Информационен мениджмънт решения и услуги в търговията

Водени от силно конкурентен пазар, съвременните търговци на дребно се нуждаят от модерен информационен мениджмънт. Скоростта, мащабът и гъвкавостта на технологиите тласкат съвременните решения за продажби на дребно отвъд границите на традиционния складов мониторинг:

 • Свитите печалби правят управлението на склада и редуцирането на складовите разходи по-критични от всякога;
 • Навременната доставка на продукти изисква постоянно взаимодействие с централизиран източник на данни, ефективно проследяване на наличностите и транспорта на артикулите, както и ефективно планиране на доставките;
 • Мениджърите на продажбите трябва да имат възможност да инициират и контролират промоциите, както и да наблюдават представянето на служителите при работата им с клиентите;
 • Индикатори за ефективност, позволяващи на мениджърите да сравняват магазина си с другите във веригата и управляват ефективно продажбите и печалбата;
 • Персоналът се нуждае от актуална информация за промоции и складови наличности, както и от средства за анализ на резултатите си в реално време;
 • Управлението на връзките с клиентите се нуждае от ефективно складиране на поведенческата информация и актуализации в реално време, които да могат да бъдат използвани за вземане на решения.

Всичко това адресира само търговската страна на съвременните обекти за търговия на дребно. В отговор на клиентското търсене, търговците все повече се насочват към банкови, застрахователни и други сфери.

Опитът на Адастра в широк кръг от проекти, водещите ни методологии, умения и ефективни партньорства, ни дават възможност да предоставим решения, посрещащи ефективно бизнес предизвикателствата, пред които е изправен секторът търговия на дребно:

 • Анализ на продажби;
 • Анализ на промоции;
 • Управление на складово стопанство;
 • Производителност на персонала/отдела/магазина;
 • Управление на връзки с клиентите;
 • Управление на клиентски кредити.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Разберете какво прави Адастра за водещите организации за търговия на дребно и как можем ние да Ви помогнем.