Производство

Информационен Мениджмънт решения и услуги за организация на производството

Водени от силно конкурентния пазар, съвременните производствени организации се нуждаят от модерен информационен мениджмънт. Скоростта, мащабът и гъвкавостта на технологиите притискат съвременните производствени решения отвъд границите на традиционния складов мониторинг:

 • Линиите за производство зависят от навременната доставка, която трябва да бъде проследена, складирана и в същото време да бъде на разположение при нужда;
 • Продуктите изискват детайлни, стандартизирани данни, за да се гарантира отчитането на всички материали, както и за ефективно управление на наличностите за намаляване на разходите за складиране;
 • Увеличаването на инвестициите в превоз на стоки изисква групиране на пратките и сложно управление на транспортните центрове; Информационните системи трябва да работят с външни източници на данни;
 • Навременната доставка на продукти изисква постоянно взаимодействие с централизиран източник на данни и ефективно проследяване на наличността и транспорта на артикулите, както и ефективно планиране на доставките;
 • Мениджърите на фабрики, търговците и мениджърите по контрола на качеството се нуждаят от ефективен и добре организиран начин да следят производителността на екипите си;
 • Остарели информационни системи могат да попречат на работата и да повлияят на достоверността на данните; информацията в такива системи изисква почистване и интеграция в съответствие с корпоративните цели;
 • Спазването на изискванията за безопасност изисква ефективен начин за следене на качеството на продуктите и за проследяването на траспорта им;
 • Целевата информация за продажбите и цикъла на производство помага да се повиши производителността и печалбата на партньорите.

Опитът на Адастра в широк кръг от проекти, водещите ни методологии, умения и ефективни партньорства, ни дават възможност да предоставим решения посрещащи ефективно бизнес предизвикателствата, пред които е изправен производствения сектор:

 • Управление на продуктова информация;
 • Управление на складове;
 • Избор на технология;
 • Управление на активи и поддръжка;
 • Управление на цикъла на производство и продажба;
 • Управление на каталози и продажби;
 • Както и пълен набор от решения и услуги на Адастра вариращи от
  управление на качеството на данните (Data Quality) и интеграция на данните (Data Integration) до съставяне на доклади и информационни табла за постигане на стратегическите и оперативни цели.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разберете какво прави Адастра за водещите производствени организации и какво можем да направим за Вас.