Застраховане

Информационен мениджмънт за застрахователни компании

Insurance solutions Newton's Cradle business focus standoutЗастрахователните компании се сблъскват със специфични предизвикателства, отежнени от традиционните начини за оценка на риска, определяне на цените на застрахователните полици, продажбата им чрез брокери и взаимодействието с клиенти единствено чрез процесите по предявяване на искове. Броят на измамите се увеличава, а все по-мощните технологии правят процеса на оценка на риска по-сложен, но в крайна сметка по-доходоносен от всякога. По-високата осведоменост на клиентите води до значително увеличаване на конкурентноспособността на тези организации, които са способни да адресират клиентските нужди.

Адастра помага на застрахователните компании, със специално разработени за тях информационни и бизнес решения, да намалят разходите и подобрят качеството на обслужване, да отговарят на регулаторните изисквания, да разкриват евентуални измами и да намалят риска.

Управление НА СТОЙНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

Реализиране на бизнес модел насочен към клиентите чрез използване на ключови оперативни канали за по-ефективно разбиране и обслужване на клиентите. Изготвяне на бизнес стратегии, подобряване на CRM процесите, мотивиране на персонала по продажбите, увеличаване на продажбите от съществуващи клиенти и разработка на модели за намаляване на текучеството на клиентите.

СПРАВЯНЕ С ИЗМАМИ

Методологиите на Адастра подобряват разкриването и предотвратяване на измами. Открийте къде сте най-уязвими и къде бързо можете да отстраните проблемите. Имплементирайте стратегии за управление на риска и процеси, които ще предоставят нужната информация на членовете на екипа, за да могат те да вземат информирани решения.

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖАТА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ

Анализиране и рационализиране на брокерската ви мрежа, сегментиране на брокерите с цел подобряване на продажбите и наблюдаване на дейността им за евентуални измами.

СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Адастра осигурява на организациите лесен и удобен достъп до информацията изисквана от регулаторите без да се прекъсва процеса на работа.

СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Адастра предлага платформи, които позволяват напълно да бъдат посрещнати изисквания на FATCA и други регулаторни платформи. Намаляването на разходите е само част от предимствата. Ние предоставяме на вашата организация системи, които ще задоволяват евентуални бъдещи регулаторни изисквания и които ще поддържат компанията ви печеливша и конкурентоспособна в дългосрочен план.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Потребителите все повече са загрижени за сигурността на личната им информация. Като пазители на такава информация, повече от всеки друг бизнес и с оглед запазване на репутацията си, финансовите организации трябва да пазят данните си защитени. Адастра разработва технологии и решения, за да осигури конфиденциалност на клиентските данни и да запази изграденото доверие.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ (ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT)

Стандартизация на метриките и KPI (Ключови Показатели за Ефективност) в рамките на организацията и между слети дружества. Внедряване на KPI във финансови институции. Сравнителен анализ и оптимизация на продажбите. Планиране и прогнозиране на приходи, разходи и човешки ресурси – всичко това е част от предлаганите от Адастра услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Адастра помага на организациите да управляват промените в своите технологични процеси и инфраструктура, съобразно предварително определена стратегическа визия и оптимизира новите процеси, за да можете да извлечете максимума от вашите технологични инвестиции.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

Прочетете повече за това какво Адастра прави за застрахователните организации.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Разберете какво прави Адастра за днешните водещи застрахователни компании и какво ние можем да направим за Вас.