Здравеопазване

Информационен мениджмънт в областта на здравеопазването

Информационните решения в здравеопазването трябва да достигат отвъд границите на самите бизнес проблеми, за да могат да се гарантират здравето и благополучието на пациентите. Наред с постоянно променящите се технологии за предоставяне на здравни услуги, еволюиращите регулаторни изисквания налагат здравните организации да осигурят на лекари, медицински сестри и останалия здравен персонал достъп до точна и прецизна информация във възможно най-кратки срокове.

Решенията за информационен мениджмънт предлагани от Адастра предоставят на здравните организации инструментите и технологиите, от които се нуждаят, за да се справят с регулаторните изисквания, да оптимизират управлението на ресурсите си и най-важното, да подобрят грижите за пациентите. Опитът и познанията на Адастра в областта на здравеопазването осигуряват на организациите достъп до множество информационни стратегии и решения за усъвършенстване на бизнес процесите. Тези решения включват:

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Използване на информация от различни системи и локации за разрешаване на сложни случаи, повишаване ефективността на служителите и осъществяване на обратна връзка с пациента.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

Благодарение на възможността на пациентите да взаимодействат със здравните организации по редица начини, информацията бързо остарява и губи качеството си. Създаването на интегрирана стратегия за информационен мениджмънт позволява на здравните организации да се фокусират изцяло върху здравето на пациентите без да се съмняват в точността на предоставените им данни.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Поверителността на информацията за пациентите е от нарастващо значение не само за тях, но и за правителствените и здравните организации. Решенията предлагани от Адастра , които включват правила за достъп и споделяне на данни, позволяват на здравните организации да дадът сигурност на техните пациенти, че личните им данни са надеждно защитени.

ПРОЧЕТЕТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН

За примери какво Адастра прави в сферата на здравеопазването, можете да свалите нашия бюлетин.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Открийте какво прави Адастра за развиването на електронни досиета и какво ние можем да направим за Вас.